• ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 • ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ
 • KOUTAGIAR
 • LAKIWTIS
 • ROUSSOS

Επικαιρότητα

 • DIMOTIKOPANEPISTIMIO
 • EKTAKTI
 • ANAGENNISI
 • ODIGOI
 • ODIPORIKO
 • ANOIKTOI

Συνεντεύξεις

Άρθρα

 

ΤΟΠΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΔΙΔΥΜΑ»

 

Σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Τις διατάξεις του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α/29.06.2017).

γ) Την Εγκύκλιο ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387 (ΓΓΑ - 12/07/2017).

δ) Την Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603 (ΦΕΚ 3568 Β/10.10.2017).

ε) Την Εγκύκλιο ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/558576/27822/3786/867 (ΓΓΑ - 29/12/2017).

στ) Την με αρ. πρωτ. οικ40312/02.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΘ34ΩΞ2-2ΓΤ) απόφαση Δημάρχου για εκχώρηση της σχετικής αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Λύκο Παναγιώτη.

ζ) Το με αρ. πρωτ. οικ12912/14-03-2019 έγγραφο σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων αξιολόγησης - ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων σε υπαλλήλους της ΔΤΥ.

η) Τα με αρ. πρωτ. 35339/29.07.2019 και 40093/30.08.2019 έγγραφα της Προέδρου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π. - Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιολογητικών.

θ) Το με αρ. πρωτ. οικ 41769/10-09-2019 υποβληθέν πρακτικό των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ.Τ.Υ. περί αδειοδότησης Κλειστού Γυμναστηρίου «Δίδυμα».

Χορηγήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δίδυμα» («Χωράφα»), Άδεια Λειτουργίας μικρής κλειστής Αθλητικής Εγκατάστασης- Ομάδας «Δ» (394 θεατές) για προπονήσεις και τοπικούς αγώνες καλαθοσφαίρισης και

πετοσφαίρισης.

Η Άδεια Λειτουργίας ισχύει για τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, εφόσον δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή στην εγκατάσταση και ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΔΙΔΥΜΑ»

 

 Σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Τις διατάξεις του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α/29.06.2017).

γ) Την Εγκύκλιο ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387 (ΓΓΑ - 12/07/2017).

δ) Την Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603 (ΦΕΚ 3568 Β/10.10.2017).

ε) Την Εγκύκλιο ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/558576/27822/3786/867 (ΓΓΑ - 29/12/2017).

στ) Την με αρ. πρωτ. οικ40312/02.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΘ34ΩΞ2-2ΓΤ) απόφαση Δημάρχου για εκχώρηση της σχετικής αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Λύκο Παναγιώτη.

ζ) Το με αρ. πρωτ. οικ12912/14-03-2019 έγγραφο σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων αξιολόγησης - ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων σε υπαλλήλους της ΔΤΥ.

η) Τα με αρ. πρωτ. 35339/29.07.2019 και 40093/30.08.2019 έγγραφα της Προέδρου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π. - Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιολογητικών.

θ) Το με αρ. πρωτ. οικ 41769/10-09-2019 υποβληθέν πρακτικό των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ.Τ.Υ. περί αδειοδότησης Κλειστού Γυμναστηρίου «Δίδυμα».

 Χορηγήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δίδυμα» («Χωράφα»), Άδεια Λειτουργίας μικρής κλειστής Αθλητικής Εγκατάστασης- Ομάδας «Δ» (394 θεατές) για προπονήσεις και τοπικούς αγώνες καλαθοσφαίρισης και

πετοσφαίρισης.

 Η Άδεια Λειτουργίας ισχύει για τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, εφόσον δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή στην εγκατάσταση και ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 • PAPADEA
 • CHARITOS
 • ΛΕΩΝΙΑ
 • HONDOS CENTER
 • ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΛΑΚΙΩΤΗΣ

Ειδήσεις

Ματιές