ΤΡΕΧΟΝ ΦΥΛΛΟ

  • KIAGIA

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΦΥΛΛΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 15 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ Ο ΔΗΜΟΣ

 

Η 11.6.2018 είναι η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό, που προκήρυξε η αντ/ρχος Περιβάλλοντος κα Μαίρη Τσιώτα Μάρκου, για την αγορά 13 οχημάτων και 2 μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου μας. Ο προϋπολογισμός είναι 1.897.175,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση θα γίνει από τις πιστώσεις του Δήμου Περιστερίου έτους 2018.

Ο διαγωνισμός αφορά:

Ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κ.μ., με σύστημα πλύσης κάδων,

Ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 22 κ.μ.,

Δύο φορτηγά με κάδο απορριμμάτων 2,5 κ.μ.,

Τρία κλειστά ημιφορτηγά τύπου van,

Τρία επιβατηγά 5 θέσεων ηλεκτροκίνητα,

Ένα φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη,

Ένα λεωφορείο αστικού τύπου,

Ένα λεωφορείο πούλμαν,

Ένα αναρροφητικό μηχανικό σάρωθρο 4 κ.μ. και,

Έναν φορτωτή εκσκαφέα, λαστιχοφόρο

“ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΜΑΪΟΣ 2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ