ΤΡΕΧΟΝ ΦΥΛΛΟ

  • LAIKOS AGONAS
  • PROGRAMMA

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ

Στο ύψος των 81.690.785 ευρώ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Με αφορμή το γεγονός ότι δεν είχαμε τα πλήρη αριθμητικά στοιχεία τού δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2019, επανερχόμεθα με μια περιληπτική αναφορά, όπως εκτέθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο και ψηφίστηκε με 24 ψήφους υπέρ και 9 κατά.

Ο δημοτικός προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος για το 2019 στο ύψος των 81.690.785,50 ευρώ (το 2018 ήταν 87.361.500, 26 ευρώ) και περιλαμβάνει στο σκέλος των εσόδων: Τακτικά 32.920.198,95, έκτακτα 6.231.793,43, έσοδα ΠΟΕ 531.600,00, εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ 17.360.000,00, δημοσίου και τρίτων 9.196.360.00, χρηματικό υπόλοιπο 15.450.833,12. Σύνολο 81.690.785,50.

Στο σκέλος των εξόδων περιλαμβάνονται: Γενικές υπηρεσίες 21.895.43047, διοικητικές υπηρεσίες 17.867.167,98, υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού, κοιν. μέριμνας 3.071.978.08, υπηρεσία καθαριότητος- ηλεκτροφωτισμού 17.516.784,28, τεχνικών έργων 9.735.890,90, πράσινου 4.393.963,87, πολεοδομίας 4.380.379,54, νεκροταφείου 843.344,67, κοινων. πολιτικής (χρηματοδότηση από ΠΔΕ) 626.201,00, πολιτισμού και αθλητισμού (χρηματοδότηση από ΠΔΕ) 326.648,92, τεχνικών έργων, πράσινου, πολεοδομίας (χρηματοδότηση από ΠΔΕ) 941.206,99 κ.λπ. Σύνολο 81.690.785,50.

Κατά τη συζήτηση του δημοτικού προϋπολογισμού ο αρμόδιος αντ/ρχος κ. Αλεξ. Σταυρούλιας είπε ότι ο προϋπολογισμός επεστράφη από τους ορκωτούς λογιστές χωρίς καμία διόρθωση ή παρατήρηση, ότι φέτος είναι αυξημένος κατά 7,1%, αυξήθηκαν οι υπερωρίες και η νυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων κατά 80%. Μειώθηκαν τα τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, δεν αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη κ.λπ. Επίσης ότι ο Δήμος χρηματοδοτεί τη λειτουργία του Καλλιτεχνικού Σχολείου χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ κ.λπ.

Η διοίκηση δέχθηκε ερωτήσεις και σκληρή κριτική από πλευράς δημοτικής αντιπολίτευσης και τελικά ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, όπως προαναφέραμε με 24 ψήφους έναντι 9.

Σε επόμενα φύλλα μας θα περιλάβουμε τις απόψεις των ομιλητών και αναλυτικά τα ποσά που περιλαμβάνει η εισηγητική έκθεση.